Cerimònies

Tenim una primera entrevista o conversa amb la parella per conèixer la seva idea del casament, les seves expectatives i el pressupost que hi volen destinar. Esbrinarem els seus gustos (temàtics i de colors) que ens permetran iniciar la fase de disseny.

Després d’un treball intern al nostre gabinet presentarem als nuvis una proposta decorativa i organitzativa. Si la proposició satisfà, signarem un contracte de serveis on es definiran els elements decoratius de la cerimònia i les condicions de pagament.

Fabricarem els elements descrits i el dia de la celebració muntarem la cerimònia, oferint els serveis de protocol nupcial contractats per a l’esdeveniment.

Tot seguit podeu veure fotos de muntatges i estils, fent click sobre la fotografia de cada apartat: